U vijećima

VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC
Tomislav Matošin

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BAN KEGLEVIĆ
Milena Kramer – predsjednica
Daniel Mlađenović

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BARTOL KAŠIĆ
Snježana Filipčić

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GORNJA KUSTOŠIJA
Jasna Bodružić

VIJEĆE MJESNOG ODBORA JELENOVAC
Hrvoje Pintarić – potpredsjednik

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KUSTOŠIJA CENTAR
Marina Radivoj – predsjednica

VIJEĆE MJESNOG ODBORA SVETI DUH
Vladimira Matošin

VIJEĆE MJESNOG ODBORA ŠESTINSKI DOL-VRHOVEC
Božena Horvat Alajbegović